Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατασκηνώσεων του Δήμου Καλαμάτας

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα iCamps παρέχει τη δυνατότητα πλήρους ηλεκτρονικής διαχείρισης της παιδικής εξόχης "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ" του Δήμου Καλαμάτας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτουν.

iCamps Landing Page Image

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

2023

  • ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΑ

1η περίοδος: 09/07/2023 έως 18/07/2023

2η περίοδος: 20/07/2023 έως 29/07/2023

Περίοδος Υποβολής Εμπόθεσμων Αιτήσεων: 14/06/2023 εώς 30/06/2023

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2023

Οι κατασκηνωτές θα καταβάλουν ποσό συμμετοχής «30,00» ευρώ, στο ταμείο του Δήμου Καλαμάτας ή στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Καλαμάτας Εθνικής Τραπέζης αριθ. 220/002523561 ή στο ΙΒΑΝ: GR4201102200000022000253561, αναφέροντας οπωσδήποτε το όνομα του κατασκηνωτή.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ από το ποσό συμμετοχής

Α) τα παιδιά των πολύτεκνων και των τρίτεκνων οικογενειών,
Β) τα παιδιά των οικογενειών που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι,
Γ) τα παιδιά των οικογενειών που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Δ) τα άτομα με αναπηρίες, επισυνάπτοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Το ποσό συμμετοχής επιστρέφεται σε περίπτωση μη επιλογής του κατασκηνωτή, στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα (ύστερα από απόφαση Δ/Σ).